Funderinger

Når man ser på folks forhold, rundt, er det meg ikke likegyldig hva de funderer på, hvordan de tenker. Nei, Materialismen er en retning, bygd på kjemi og fysikk, og dette er utgangspunktet for mange, i vår tid, at folk er som de er og slik er det. Dette er et hevdvunnet syn, og man må si at dette materialistiske synspunktet er for dårlig.
Evnen til forandring, annamme nye synspunkter, på tvers av tidligere meninger, er å foretrekke, i vår tid er det kommet økologisk tenkning, ta bussholdeplassen på Kampen, ved Kampen kirke, den er der og titter frem som en mulighet, der kan du stoppe bussen.
Du kan også la være, bussen står der frem som en mulighet. Du kan ta bussen, og da blir bussen virkelig for deg, dette er å framholde Aristoteles filosofi, mulighet-virkelighet. Aristoteles lærte oss å tenke.
Kulturhuset Hausmania, det kan man ta i bruk, dersom man har en idé, der fins flere folk tilgjengelige som samarbeidspartnere i forskjellige typer produksjoner, som billedkunst, teater, film, dans, foto, og man skriver bøker gjennom dette stedet og blir lutret.
Da tar man stedet i bruk som sitt, gjør Hausmania til sitt eget, for en periode. Dette er Heidegger filosofi. Og Martin Heidegger kalte dette å gå fra Zu-Handen Sein til Vor-Handen Sein, til Dasein, du gjør verden til din.
Undervurdert dette. Du teller på knappene og undrer deg på hvem du skal ha med i din produksjon, en bok, en tekst,et teatermanus, et teaterstykke, en film, og bygger prosjektet ut ut fra hvem du får med deg, da blir disse menneskene dine folk, dine medarbeidere, de blir nye.
De forandrer seg, får en rettethet mot ditt prosjekt, dine venner.
Ta en filmproduksjon, du får en idé til en film og utvikler dette via dine medarbeidere og setter folk inn i roller, og ser om du kan få realisert dette. Film.
En filmprodusent kan like ideen din, og det går sin gang, en strabasiøs sak, da er folk blitt forandret. Og samfunnet forandret, folk ser fin film og blir påvirket.
Påvirkningen er til det positive, i mine prosjekter.
Jeg forbedrer verden. Alltid. For jeg uttrykker meg selv. En påstand. Sette folk ut, i mine kunstverk, som alltid har forbedringspotensiale, ikke minst denne teksten her.
Ta verden i bruk, gjøre den til sin.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Morgen

Noen ganger ser man folk. På denne måten ser jeg verden. Soloppgang snart i byen, her er det grålysning, klokka 07.52. Det er fint. Morgen er nydelig. Sola står opp kl 08.18 etter almanakken i Oslo i dag, dette pleier å stemme, men uansett, dagen begynner. 08.03 nå. Yeah!
Morgenstemning av Grieg, en klassiker. Det higende, det skjønne, det nydelige! Morning breaks! 08.07. Nå går det til en type klassisk time her på berget, og Mellom bakkar og berg utmed havet heve nordmannen funne sin heim! Hei Svein! På det beste er Norge ikke bråkete, ikke syndig, helt utmerket! Halleluja! Norge! Noreg!!
Vel, en del uhumskheter og uvissheter fins, et troll i min bevissthet her over å foreslå noe pent, om man en gang snakker selvstendig i dette landet, er jeg på å foreslå følgende: En ny vri på politikken. Det dreier seg om å fokusere på kultur og ikke penger.
Det er å betrakte hvordan vi skal bygge landet, hvordan vi skal bygge vår kultur, dette er en omsnuing, en kopernikansk vending, man ser kultur som målet, ikke midlet, ikke fritid.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lista

Morn. Det er greit det, sa han, men så sa han ikke noe på en stund, for en annen pratet hans sak. En drøm, der jeg ble kasta ut fra en pub, på et hotell, ved et hotell, og begynte å stamme.
Jeg ser for meg denne baren, på toppen av et høyt hus, et hotell, hotell Viking, Oslo, SAS-hotellet på Holbergs plass, det er trist dette her, og jeg vet jeg skal vente på dette problemet en stund.
Hotell. Deres hus og hoteller brenner, står det i Bibelen, eller i spillet Monopol,

All menneskelig prakt er ingenting, og i Oslo opplever vi en stor hotellpsykose, som er stiv og støl etter en gnager som har gått i frø. Olav Thon.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Morn

TimHorton_03

.

Yo. direktefly til Bergen, til Trondheim, til Arlanda, fra Gardermoen, i denne strøm av virkelighet til morgenen er Oslo det store senteret nå. Ikke bråkete, jeg setter meg i bilen og kjører ut av sentrum og ut i en viss fart og kommer i riktig fil og durer opp Romerike der jeg parkerer på flyplassen og går inn og opp den lange rulletrappen og setter fra meg bagasjen på en KLM plattform og drar ut av landet fort til Reykjavik til Toronto Canada, der vi lander etter en viss tid og kommer ut og tar en røyk og kommer oss til byens sentrum, Toronto Union Station og går i gatene.
Piper Street, ikke langt fra jernbanen, der fins Tim Hortons på hjørnet av York Street, fett, Tim Horton was a friend of mine, sier folk, legendarisk hockeyspiller på Toronto Maple Leafs, han var med å grunnlegge Tim Hortons fast food kjede 1964, nå er det Tim Hortons i 9 land, med 4613 sjapper, blant annet i Dubai, leser vi, hockey!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Oslo byutvikling

Sarabråten_1903

Sjugur Rambern, en hovedperson i Kristoffer Uppdals romansyklus Dansen gjennom skuggeheimen fra rundt 1920, er anleggsarbeider, på jernbane og slikt, tog, slusk, hans interesse i livet er å male maleriet Dansen gjennom skuggeheimen, under Norges bygging fra bondesamfunn til industrisamfunn. Yeah!
Denne transformasjonen draperes der Sjugur seinere kommer på Stortinget for Arbeiderpartiet. Til makt. Å finne denne historien i våre dager nedgravd er å forlenge anleggsarbeidet med Follobanen en smule, der alt liksom er maskinelt, men det er fortsatt berget som sprenges!
Alvheim, på Nedre Bekkelaget, i Oslos havn, er å betrakte som et utsiktspunkt til Oslo-bassenget, til Ormøya og man ser ut til båt som kommer til Oslo fra Drammen, fra Moss, fra Halden, fra Sandefjord, og i dag Danskebåten og Kielerferja samt noen cruiseskip.
Alvheim, der bodde sikkert fru Alving fra Gjengangere, i borgerskapets diskret sjarm, på Nordstrand, til Fagerstrand, der de rodde rundt med båter til hverandre med høy seilføring og sigarføring.
Bundefjorden seilforening, her på bildet Sarabråten, villa i skogen hytte til Thomas Heftye, her var de alle sammen og han vokste opp med folk som Johan Sebastian Welhaven og Ibsen og Bjørnson var på Sarabråten, den kulturelle eliten.
Transformasjonen av samfunnet, den ensomme nomade rundt van Gogh Pushwagner og mange, som har gått en vei og blitt anerkjent av de med penger som Edvard Munch og de som betaler for gildet bor rundt i disse sveitservillaene rundt Oslo havn fra Asker til Skøyen til Bjørvika Sørenga Bekkelaget Nordstrand Ljan, uendelig vakkert.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Omgivelser

Karl Jaspers, en filosof, psykiater, teolog, i en movement, og han var født 1883, og et miljø fikk trykt sine tekster, Martin Heidegger født 1889, og dette er en type oppgang i erkjennelse henimot vår tid.
Karl Marx, Sigmund Freud, Slavoj Zizek, det er viktig å poengtere frihetens filosofi, personlig og politisk.
Små kår, ja vel, i vår tid er det nok å snakke om det frie individ, som ordner seg, som står på egne ben psykisk, man må komme dit hen.
En annen måte å betrakte livet på er den økonomiske. Man må ha mat og klær og hus, kultur og kunst og natur og frihet i nabolaget.
Omgivelser, det er tekstuelt viktig, være konkret der man er og omgivelser kan gi lykke eller det motsatte. Omgivelser, en roman av Kjell Askildsen, er å betrakte som en bok om dette, de omgivelser man er i, og om denne boka er god eller ikke er ikke poenget, dette med omgivelser er for meg et sentralt element og man ser på folks attitude til dette her og der, hvem man får å snakke med, samtalepartneren, og her og der og på Facebook.
Klimaet man beveger seg i, i Oslo, og så ringer en selger og plager en, og så tar man det derfra. Forandre omgivelser er sentralt.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Om den vitenskapelige innstilling

Å vite hva som er sant, er jo ikke så dumt. Hva er sant. Man kan betrakte dette på en del filosofiske måter, man kan se det som sant at man lever.
Videre er det sant at du fins. Og verden.
En del ting som også er sant er at Venezuela fins. Og Toten. Og Oslo, bydel Grønland, videre Hammerstadgata, på Majorstua, samt Majorstua trikkestopp, ved Majorstuhuset, dermed gå mer og mer i detaljer i Lillehammer, til et enkelt menneske
En barnehage fins, og det som fins er sport, og aviser, og klær, man bør snakke sant.
Bergfrid Fjose fantes. KrF politiker på Stortinget, og man kan snakke med folk som kjente henne og kjenner til hennes slekt bakover. Ullensvang, Hordaland, født, var hun, ok.
Sant. Det er sant at folk ikke alltid snakker sant. For å overbevise, kan man si noe som ikke er sant, som er en kjapp løgn. For å oppnå dominans. Fake News er et tema for tiden, og hva som er sant om verden er å betrakte den som slem.
Det er en vurdering, som er sann, og det som er sant er godt.
Før snakka man om det sanne, det gode, det skjønne, men i dag snakker man om det som funker.
Det som funker kan man si er ikke sant, alltid, skal jeg få deg med i mitt parti, man jeg defokusere på problemene der, i Arbeiderpartiet, ikke snakke om dumme folk i partiet, men om hva man kan bruke Arbeiderpartiet til. Det er sann tale.
I dag skjønner man ikke dette, for man tror man blir oppslukt av et parti når man er medlem av det. Hvorfor snakker man slik?
Man trenger tilhørighet i en egosentrisk verden, og man definerer seg i en gruppe. Noen snakker slik.
Kunst snakker om det skjønne. Det vakre, det monumentale, det transkriberende, av virkeligheten, det som er mulig. Kunst er å betrakte som en type framtiids satsning. Hva kan man få til, hva kan man gjøre. Kunst er en utopi. Det er sant.
Å tenke på det som er sant, er nyttig.

Posted in Uncategorized | Leave a comment